Rittig, Gert

Technischer Leiter, Bühnenbild, -bau & Technik, Darsteller
u.a.: 'Nienich wedder riek', 'Bett un Fröhstück', 'Dat Speel vun den rieken Mann'